top of page
GEVELWERK:

De uitstraling van een gemetselde woning, en dus ook de waarde ervan, wordt onder meer bepaald door de staat van de gevels. Het onderhoud van gevels is een specialisme, waarbij vakkennis en kunde, samen met het gebruik van de juiste gereedschappen en materialen een zeer belangrijke rol spelen.

Wanneer dit onderhoud niet vakkundig wordt uitgevoerd kan dit leiden tot grote bouwschades en vermindering van de waarde van uw woning. Wij hebben brede ervaring in het renoveren van gevelwerk en zijn daarin dan ook volledig gespecialiseerd.Door de combinatie van vakkennis, praktijkervaring en onze geavanceerde apparatuur is renovatie van elk gevelwerk bij ons in vertrouwde handen.

 

Reinigen van gevels

wij zijn gespecialiseerd in het reinigen van alle soorten vervuiling op alle soorten gevelwerk. Wij maken hiervoor gebruik van zeer krachtige mobiele hogedruk reinigers of stoomcleaners met kokend heet water. Bij zeer hardnekkige vervuiling kunnen we ook beroep doen op de kennis van een toeleverancier van biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen, die terplekke advies kan geven. Kortom: voor iedere vorm van verontreiniging hebben wij een passende oplossing.

 

Impregneren 

Opnieuw gevoegde gevels worden in de loop der tijd toch weer blootgesteld aan weer en wind. Om deze hier tegen afdoende te beschermen raden wij u aan om de gevels door ons te laten impregneren. Hierdoor worden de gevels waterafstotend zonder dat het ademend vermogen wordt aangetast. Met andere woorden: er kan geen vocht meer in de gevel trekken terwijl de muur wel blijft ademen. Ook tegen zogenaamde zoutuitbloeiingen is impregneren een afdoende middel. Onder impregneren verstaan we het behandelen van de gevel met een hydrofobe gevelcréme, dat dekkend met behulp van een roller op het geveloppervlak wordt aangebracht. Door de gevel te hydrofoberen, blijft de waterindringing van buitenaf nihil, terwijl de waterdampdoorlaatbaarheid van binnenuit voor 90% gehandhaafd blijft.

 

Voordelen van impregneren

 • De isolatiewaarde van de gevel wordt vele malen vergroot.

 • De vochtintreding in het minerale geveloppervlak vermindert aanzienlijk.

 • Omdat vochtintreding wordt voorkomen, wordt het hernieuwd vervuilen van het geveloppervlak aanzienlijk vertraagd.

 • Door de drogere gevel is de voedingsbodem voor algen en mossen verdwenen, waardoor de aanwas hiervan veel minder snel zal optreden. Mocht er toch weer sprake zijn van aangroei, dan zal deze aanzienlijk gemakkelijker te verwijderen zijn.

 • Vorstschade door waterindringing van buitenaf wordt beperkt, mits er geen scheurvormingen of beschadigingen in het voeg- en/of metselwerk aanwezig zijn.

 • Door de hydrofoob wordt de uitspoeling van bindmiddel en kristallisatie van zouten voorkomen. Bij toch optredende afzetting van zouten worden deze veel sneller van de gevel afgevoerd.

 • Hydrofobering is visueel vrijwel niet waarneembaar.

 

Schoorsteenrenovatie 

Een goed onderhouden schoorsteen is, naast een blikvanger op uw woning, ook belangrijk voor de (brand)veiligheid van uw woning. De schoorsteen wordt dagelijks blootgesteld aan alle mogelijke weersinvloeden en moet 100% waterdicht zijn.

Schoorsteenrenovatie is een specialisme op zich. Mede door de lastige bereikbaarheid en het werken op soms grote hoogte dienen er de nodige voorzorgmaatregelen worden getroffen. Uiteraard beschikken wij over de nodigde materialen om dit op een verantwoorde wijze uit te voeren.

 

Voorkomende werkzaamheden aan de schoorsteen zijn:
• voegwerk vervangen;
• reinigen;
• lood vervangen;
• gestuukte afdekking en grespotten vervangen;
• rollaagafwerking vervangen;
• impregneren en coaten van de afdekking;

 

Voegen 

Er bestaan diverse soorten voegwerk maar tegenwoordig zijn de vlakvolle borstelvoeg en de gladde voeg de meest voorkomende varianten.

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor de traditionele knip, snij of dagvoeg. Al deze bovengenoemde voegtypen kunnen in diverse kleuren worden uitgevoerd. Om de juiste kleur te bepalen kunnen we een aantal proefstukjes voor u zetten waaruit u rustig een keuze kunt maken.

Ook kunt u, de door ons gevoegde projecten uit het verleden, bekijken zodat u een goed beeld krijgt hoe dit er in de praktijk uit zal komen te zien.

Voegwerk wordt in de loop der jaren aangetast door weer en wind. Met name door zure bestanddelen in regenwater kan de voeg na verloop van jaren zacht en poreus worden. Bovendien is er vroeger niet altijd even veel zorg aan het voegwerk besteed, terwijl dit toch bijna een kwart van de gevel beslaat. Slecht voegwerk kan vocht door laten waardoor de gevel kan verzadigen. Hierdoor bestaat de kans op vochtproblemen in de woning en vorstschade aan de gevels in de winter. De natte stenen kunnen, bij strenge vorst zelfs helemaal kapot vriezen. Het kan dus nodig zijn om voegwerk te vervangen.

 

Hoe gaan wij te werk?

 • De voegen worden voldoende diep uitgehakt, in ieder geval tot op de gezonde metselspecie. Indien de voeg te hard is wordt de voeg er met een brede diamantschijf uit geslepen. Het uithakken / slijpen moet zeer zorgvuldig gebeuren, zodat geen beschadigingen aan het metselwerk ontstaan.

 • Na het uithakken wordt de gevel grondig afgespoten en indien afgesproken, met de stoomcleaner gereinigd zodat een gezond hechtvlak ontstaat voor de nieuwe voeg. Het uithakken van oud voegwerk is een vak op zich. De keuze van de toe te passen gereedschappen zijn bepalend voor het resultaat. Voor ons is dit dagelijks werk.

 • Kapot gevroren en beschadigde stenen kunnen, indien afgesproken, door ons vervangen worden. Uiteraard word hierover met u vooraf duidelijke afspraken gemaakt. Praktisch iedere steen is, nagenoeg zonder kleurverschil, door ons te leveren.

 • Vervolgens wordt de gevel, na voldoende droging opnieuw gevoegd met een door u te bepalen voeg en kleur. Wij zullen u hierin adviseren. Bij het opnieuw voegen is het van belang dat de nieuwe voeg voldoende vocht op kan nemen zodat deze goed uit kan harden. De kleur van het voegwerk kan een gebouw maken en breken. Wij kunnen voor u een proefstuk opzetten in diverse kleuren en uitvoeringen, maar beter nog: wij hebben in de loop der jaren diverse projecten opgeleverd waarvan wij de samenstelling van het voegwerk kennen. U kunt dus ook complete door ons gevoegde woningen bekijken met diverse soorten voegwerk waaruit u dan op u gemak een keuze kunt maken.

 • Tenslotte komen wij, als de voeg voldoende uitgehard is, na enkele weken eventueel nog een keer langs om uw gevels te impregneren, zodat ze de komende jaren optimaal beschermd zijn tegen indringend vocht.

 

ALL ABOUT HOUSES

bottom of page